Kaikki kokoelmat
Lakiasiat
📖 Ehdot
Käyttäjien yleiset palveluehdot
Käyttäjien yleiset palveluehdot
Päivitetty yli viikko sitten

Nämä ehdot koskevat käyttäjiä, jotka käyttävät Hopotia.


Päivitetty 1. elokuuta 2019

1. Soveltamisala

Nämä yleiset palveluehdot (Ehdot) koskevat Hopoti Sofware Oy:n tarjoamaa ratsastuksen varausjärjestelmää ja muita siihen liittyviä palveluita (Palvelu). Palvelun kautta voi varata tai ostaa palveluita liittyen ratsastukseen, ratsastustunteihin sekä muita hevosiin liittyviä palveluita.

Lue nämä Ehdot huolella. Käyttämällä Palvelua hyväksyt ehdot. Mikäli et hyväksy Ehtoja kokonaisuudessaan, ei Sinulla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Näissä ehdoissa ”Sinä” on Palvelun käyttäjä. Hopoti Software Oy on näissä Ehdoissa "me" tai "Hopoti".

”Myyjä” on palveluntuottaja jonka palveluita (esim. ratsastustunteja) voit ostaa Palvelussa. Jos et ole vielä 18-vuotias, Sinun pitää hankkia myös huoltajasi hyväksyntä ennen kuin käytät Palvelua ja hyväksyt nämä Ehdot. Näiden ehtojen lisäksi sinun tulee hyväksyä kunkin Myyjän palveluita koskevat säännöt (”Myyjän säännöt”).

Hopotilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.

2. Palvelu ja sen kautta ostetut palvelut

Hopotin ei miltään osin vastaa Myyjien tarjoamista palveluista. Näitä koskevat reklamaatiot ja tiedustelut tulee esittää suoraan Myyjälle.

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai muita linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut Palvelusta ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun omalla riskilläsi. Hopoti ei ole vastuussa tällaisista mainoksista tai kolmansien osapuolten sivuista ja palveluista.

Hopoti pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Hopotilla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja.

Hopotilla on oikeus pysyvästi tai tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen. Sinun tulee hankkia kustannuksellasi Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) ja niiden tietoturvan ja päivitykset Hopotin kulloinkin antamien yhteensopivuusedellytysten mukaisesti. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

3. Käyttöoikeus

Edellyttäen, että noudatat näitä Ehtoja, Sinulla on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää Palvelua Hopotin kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti.

Sinä saat käyttää Palvelua päätelaitteen tai päätelaitteiden (kuten tietokone tai älypuhelin) ("Laite") kautta.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot:

a) Et saa kopioida tai muuttaa (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua tai siinä olevaa materiaalia missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Hopotin ohjeiden mukaan. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi;

b) Et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua tai siinä olevaa materiaalia, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä tai purkaa ohjelmiston lähdekoodia tai päästä siihen muuten käsiksi;

c) Et saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa tai myydä Palvelua kolmannelle tai antaa siihen kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta;

d) Et saa poistaa, peittää tai muuttaa Palvelussa tai siinä olevassa materiaalissa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä. Et myöskään saa poistaa, peittää tai muuttaa Palvelussa olevia mainoksia;

e) Et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin; tai

f) Et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä.

4. Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen voi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ("Tunnistautumisvälineet"). Hopotilla on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä esimerkiksi, jos se on välttämätöntä tietoturvasyistä. Hopoti ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä voi siitä syystä kertoa salasanaasi Sinulle. Tunnistautumisvälineet säilyvät Hopotin omistuksessa.

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi niiden oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

5. Vastuu Palvelun käytöstä

Hopoti toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on eikä anna takuuta eikä vastaa siitä, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä. Hopoti ei vastaa Palveluissa olevista Myyjän tiedoista tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on virheetöntä tai vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista.

Hopoti ei vastaa Palvelun käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta kuten saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta.

Hopotin vastuu rajoittuu aina Hopotin kyseisestä Palveluun sisältyvästä tapahtumasta saamaan maksun määrään. Mikäli Hopoti korjaa virheen se voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla Sinulle ohjeet sen kiertämiseksi. Palvelun virhe ei ole virhe, joka johtuu a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä; tai b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä.

6. Palvelun tietosisältösi ja käyttö

6.1 Yleistä

Sinä vastaat Palvelun käytöstä sekä Palveluun lisäämästäsi materiaalista ja sisällöstä kuten tiedoista, julkaisuista, kommenteista ja kuvista. Sinulla tulee olla oikeudet lisäämääsi materiaaliin. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovia tai lain tai hyvän tavan vastaisia tietoja tai muuta sisältöä.

Sinä vastaat Palvelun kautta kolmansille osapuolille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä.

Hopotilla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Palveluun siltä osin, kun Hopoti epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

Sinä olet vastuussa kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä tiedon siirtoon ja Laitteisiisi liittyvistä kustannuksista.

6.2 Hopotin Käyttöoikeus

Hopotilla on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen.

Hopotilla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä anonyymejä tietoja Hopotin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodaksemme anonyymia tilastotietoa Palveluiden käyttämisestä.

7. Omistus- ja Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, Palvelun ulkoasuun sekä Palvelussa olevaan Hopotin tuottamaan materiaaliin, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Hopotin tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

Sinä omistat Palveluun lisäämäsi materiaalin ja vastaat siitä, että Sinulla on siihen tarvittavat oikeudet.

Hopotilla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Sinun Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää materiaalia.

8. Voimassaolo

Voit lopettaa Palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Hopotille sähköpostitse. Hopoti voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun koska tahansa ilmoittamalla siitä viimeistään kolmenkymmentä (30) päivää ennen päättymistä.

Hopoti voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun välittömästi, mikäli Sinä rikot Ehtoja olennaisesti.

Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat omistus- ja immateriaalioikeuksia, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua. Myös muut ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan, jäävät voimaan.

9. Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintasäännöt. Mikäli näihin ehtoihin liittyviä erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, voit saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan ottamalla yhteyttä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/). Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, kanne on nostettava Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka ellet halua nostaa kannetta käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on palveluntarjoajan kotipaikka.

10. Ylivoimainen este


Hopoti ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Hopotin kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Hopotin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Hopoti ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Hopoti on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

11. Ilmoitukset

Palvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla tai Hopotin ilmoittamalla tavalla Palvelussa. Hopoti voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelussa.

Sinun tulee ilmoittaa muutokset yhteystiedoissasi viipymättä Hopotille.

12. Oikeuksien siirtäminen

Et voi siirtää käyttöoikeuttasi kolmannelle osapuolelle ilman Hopotin kirjallista etukäteistä suostumusta.

Hopotilla on oikeus siirtää Palvelu ja sen tuottaminen ja nämä Ehdot ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

13. Henkilötiedot

Hopoti on Palvelun osalta henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Siinä määrin kuin Palvelun toteuttaminen edellyttää Hopoti luovuttaa henkilötietojasi Myyjille. Hopoti käsittelee henkilötietojasi tietosuoja asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Hopotin ja myyjien tietosuojakäytäntö löytyy täältä.

SUOSTUMUKSET


Ymmärrän että ratsastuksen kannalta terveydentilatiedoillani voi olla merkitystä ja sitoudun antamaan Palvelussa sellaiset tiedot joilla voi olla merkitystä minulle soveltuvan palvelun määrittelemisessä (esim. liikuntarajoite).

Hyväksyn että Hopoti ja minulle ratsastuspalveluita tarjoavat Myyjät voivat käsitellä Palvelussa antamani terveydentilatietoja edellä mainitussa tarkoituksessa. Hopoti voi luovuttaa nämä tiedot Myyjälle joka tarjoaa minulle ratsastuspalveluita.

Hyväksyn että Hopoti ja minulle ratsastuspalveluita tarjoavat Myyjät voivat käsitellä Palvelussa ratsastuksen taitotasooni liittyviä tietoja minulle soveltuvan palvelun määrittelemisessä. Hopoti voi luovuttaa nämä tiedot Myyjälle joka tarjoaa minulle ratsastuspalveluita.

Hyväksyn, että Hopoti voi lähettää minulle sähköistä markkinointia koskien Hopotin yhteistyökumppaneiden palveluita.

Minulla on oikeus milloin tahansa peruttaa antamani suostumus.

Vastasiko tämä kysymykseesi?