Tagit

Tagien avulla voidaan rajata ja luoda sääntöjä, kuten:

  • Mitä tapahtumia kukakin asiakas saa nähdä ja varata.
  • Millaisia tallikortteja kukakin asiakas voi ostaa.
  • Mitkä tallikortit käyvät millekin tunneille.
  • Millaisia tunteja tietyn tunnin perumisesta saadulla tallikortilla voi varata.
Tageja voi merkitä asiakkaisiin, tapahtumiin ja tallikortteihin

Oletusasetuksilla kaikki tunnit ovat kaikkien varattavissa ja kaikki tallikortit käyvät kaikkiin tunteihin. Usein tämä ei kuitenkaan riitä, vaan pitää luoda omaan toimintaan sopivat tagit ja tehdä niiden avulla toimiva myyntistrategia.

Tagien avulla voidaan siis kontrolloida omaa toimintaa ja myyntiä juuri niin tarkasti kuin halutaan. Toisille riittää että eri hintaiset tunnit, kuten ryhmätunnit ja yksityistunnit, erotellaan toisistaan – eli ryhmätunnin tallikortti ei vaikka käy yksityistunneille. Jotkut haluavat tarkempia sääntöjä, kuten että viikkotunnit tulevat aluksi myyntiin rajatulle ryhmälle tai että perhe-alennetun tallikortin voivat ostaa vain tietyt asiakkaat.

Tagit ja niiden luominen


Tagit ovat merkintöjä, joiden avulla ryhmitellään asioita. Tageja voi luoda niin paljon kuin tarvitsee. Tageja voi muokata useissa eri näkymissä, kuten Tapahtumat-, Asiakkaat- ja Asetukset-sivuilla. Tagien hallinnan saa avattua napauttamalla tagit-ikonilla merkittyä painiketta. Jokainen tagi koostuu nimestä ja väristä – hallinnassa voi luoda, muokata ja poistaa tageja.
Avaa tagien hallinta -painike

Esimerkki tagien hallinnasta

Älykkäät tagit


Omien tagien lisäksi on Hopotin luomia älykkäitä tageja, joiden avulla voi helposti ja automaattisesti erilaisia asiakassegmenttejä ja muita ryhmiä valmiissa tageissa. Alla lista tämänhetkisistä älykkäistä tageista:

  • Kaikki käyttäjät, kaikki rekisteröityneet Hopoti-käyttäjät kuuluvat tähän tagiin.
  • Kaikki tallikortit, kaikki asiakkaiden omistamat tallikortit sekä asetuksissa määritellyt myynnissä olevat tallikortit kuuluvat tähän tagiin.
Älykkäitä tageja on tarkoitus luoda lisää myöhemmin ja niissä tulee olemaan esimerkiksi asiakkaiden ikään perustuvia (alaikäiset, täysi-ikäiset), aktiivisuuteen perustuvia (6kk sisällä ratsastaneet) ja muita erilaisia tageja.

Asiakkaat


Kun ensimmäiset omat tagit on luotu, voidaan niitä merkitä asiakkaisiin. Tageja voi lisätä ja poistaa Asiakkaat-sivulla napauttamalla asiakkaan nimeä ja valitsemalla asiakkaalle halutut tagit. Samaisen asiakasikkunan saa auki myös muilla sivuilla. Kaikkia luotuja tageja voi tarkastella Asiakkaat-sivun Tagit-osiossa, jossa voi merkitä useita asiakkaita nopeasti tietylle tagille.

Tapahtumat


Tageja merkitään tapahtumissa kahteen eri kenttään ja lisäksi käytössä on Näkyvyys-valinta.
Tapahtuman lisäämisessä ja muokkaamisessa olevat Tagi-asetukset

Tagit – tunnin voi ostaa
Kaikki asiakkaat, joilla on tähän kenttään merkitty tagi voivat ostaa tunnin. Myös asiakkaiden omistamat tallikortit tai asetuksissa myyntiin merkityt tallikortit, joissa on tähän kenttään merkitty tagi, käyvät tunteihin. Oletuksena "Kaikki käyttäjät" ja "Kaikki tallikortit" tagit, jolloin kaikki Hopoti-käyttäjät voivat ostaa tunteja ja kaikki mahdolliset tallikortit käyvät niihin.

Näkyvyys
Jokainen tapahtuma on julkinen tai piilotettu. Julkinen tapahtuma näkyy kaikille, mutta ostaminen on rajattu tageilla. Piilotettu tapahtuma näkyy vain niille, ketkä sen voivat ostaa, eli kenellä on tunnin ostamiseen tarvittava tagi.

Peruutuksesta saatavan tallikortin tagit
Kun asiakas peruu tunnin peruutuskäytäntöjen puitteissa, saa hän yhden kerran tallikortin, jota voi käyttää uuden tunnin varaamiseen. Kyseinen kortti varustetaan niillä tageilla, jotka tähän kenttään merkataan. Oletuksena ei tageja, sillä tapahtumien ostossa oletuksena "Kaikki tallikortit" tagi.

Tallikortit


Tageja merkitään asetuksissa myytäviin tallikortteihin kahteen eri kenttään.
Myytävien tallikorttien lisäämisessä ja muokkaamisessa olevat Tagi-asetukset

Tagit - kortin voi ostaa
Kaikki asiakkaat, joilla on tähän kenttään merkitty tagi voivat ostaa tallikortin. Oletuksena "Kaikki käyttäjät" tagi, jolloin kuka tahansa voi ostaa kortin.

Tagit - kortti käy tunneille
Kortti varustetaan tähän kenttään merkityillä tageilla. Kortti käy niihin tunteihin, joista löytyy jokin kenttään merkityistä tageista tai älykäs tagi "Kaikki tallikortit". Oletuksena ei tageja, sillä tapahtumien ostossa oletuksena "Kaikki tallikortit" tagi.

Erilaisia tagien käyttötapoja


Tageja voi käyttää todella monella eri tapaa. Oletusasetuksien avulla, jotka on mainittu yllä olevissa teksteissä, tageissa ei ole mitään rajoituksia, eli kaikki voivat ostaa kaikkia tunteja ja kortteja. Lisäksi kaikki kortit käyvät kaikkiin tunteihin. Usein rajoittamaton käyttö ei kuitenkaan riitä – silloin pitää suunnitella miten voisi käyttää Hopotin tageja hyödykseen. Alla muutama esimerkki ja idea.

Vakioasiakkaat ja myyntistrategia


Kaikki vakioasiakkaat merkataan "Vakioasiakas" -tagilla ja kaikkien tuntien ostotageihin merkataan sama "Vakioasiakas" -tagi, jolloin nykyiset vakioasiakkaat pääsevät varaamaan tulevia tunteja. Näin voidaan varmistaa että vakioasiakkaat pääsevät esimerkiksi ekslusiivisesti muutaman viikon ajan varaamaan kaudet tai tallikorttien avulla ostettavat paikat, ennen kuin tunti vapautetaan kaikkien myyntiin – tai että vakioasiakkaat voivat varata tunteja pidemmälle kuin muut.

Tunti voitaisiin vapauttaa kaikkien myyntiin lisäämällä ostotageihin "Kaikki käyttäjät" -tagi. Samaan aikaan tagimuutosten kanssa voidaan kontrolloida myös maksuperiaatteita, eli myyntistrategia kevätkaudelle voisi olla vaikka kaksivaiheinen:
  • Joulukuu: maksuperiaate kausi – varaaminen vain merkityille asiakkaille.
  • Tammikuu: maksuperiaate kausi, tallikortti, irtotunti – varaaminen kaikille käyttäjille.

Tarkka ryhmien rajaaminen


Vakioasiakas-rajaamisen voi viedä myös pidemmälle, eli jos jokainen ryhmä halutaan määrittää etukäteen, niin jokaisesta tunnista luodaan oma tagi, esim. "Maanantai klo 17–18" ja "Tiistai klo 19–20". Nyt jokainen tagi käydään merkkaamassa oikeisiin asiakkaisiin ja tunteihin, jolloin vain oman ryhmän tunteja voi ostaa.

Jos tapahtuman näkyvyys-asetuksena olisi vielä Piilotettu, niin asiakas ei näkisi kalenterissa mitään muuta kuin oman tuntinsa. Tämä on kätevää esimerkiksi ennen uuden kauden alkua eksklusiivisen myynnin ollessa käynnissä, jolloin asiakasta voidaan ohjeistaa menemään Hopotiin varaamaan ja maksamaan siellä näkyvä tunti. Asioiden hoitamiseen ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa tapaa, eli toisaalta asiakkaat voisi myös lisätä käsin tunneille ja luoda maksusuunnitelmat, eli Laskut – vaihtoehtoja riittää!

Tapahtuman ostotagiin voi jättää tapahtuman hinnasta kertovan "Pienryhmä" -tagin, jonka voi myös merkitä peruutetusta tunnista saatavan tallikortin tageihin. Näin asiakas voi varata korvaustunnin myös muulle päivälle kuin omallensa. Tarkemman ryhmärajoituksen voi myös purkaa esimerkiksi kauden käynnistettyä, jolloin kaikki uudetkin asiakkaat voivat nähdä ja varata tunteja helposti.

Eri hintaisten tuntien erottelu


Kuvitellaan että myynnissä olisi kahden hintaisia tunteja: normaalikokoisia ryhmätunteja (halvempia) ja pienryhmätunteja (kalliimpia) – haluamme että kalliimpia tunteja ei voi varata halvempien tuntien kortilla tai toisinpäin. Jokainen tunti siis merkitään joko "Pienryhmä" tai "Normaaliryhmä" -ostotagilla, kuten myös vastaavat tallikorttien tagit. Näin tunnit ja kortit pysyvät eroteltuina.

Myös peruutustuntien tagien kanssa on oltava tarkkana, eli myös siihen pitää merkitä oikea tagi. Jos peruutustagiin merkittäisiin epähuomiossa vaikka aiemman esimerkin "Vakioasiakas" -tagi, niin peruutuksesta saatava kortti kävisi molemman hintaisiin tunteihin. Samoin kävisi jos tapahtuman ostotagiin olisi merkitty "Kaikki tallikortit" -tagi.

Kysyttävää?


Onko sinulla selkeä ajatus mitä haluaisit saavuttaa, mutta et ole varma miten se onnistuu Hopotin ja tagien avulla? Ei hätää! Autamme mielellämme suunnittelemaan teille sopivan Hopoti-myyntistrategian. Nopeiten yhteyden saat chatilla tai sähköpostilla support@hopoti.com. Tageihin liittyvää ohjeistusta löydät myös pitkin Hopotia ?-painikkeita napauttamalla.