Käyttöehdot Hopoti-käyttäjille

Hopoti Loppukäyttäjäehdot ("Ehdot")

Päivitetty 25. toukokuuta 2018

Nämä ehdot koskevat kaikkia Hopotin käyttäjiä. Tallikohtaiset loppukäyttäjien käyttöehdot (“Tallin säännöt”) esitetään ja hyväksytään jokaisen varauksen yhteydessä osana Hopotin yleisiä Loppukäyttäjäehtoja.

1 Soveltamisala

Lue nämä Ehdot huolella. Rekisteröitymällä Hopoti -palveluun ("Palvelu") tai käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot omasta puolestasi, ja jos käytät Palvelua edustamasi yhteisön puolesta, edustamasi yhteisön puolesta.

Mikäli et hyväksy ehtoja, sinä tai edustamasi yhteisö ei ole oikeutettu käyttämään Palvelua. Sinä tai edustamasi yhteisö, jonka puolesta olet hyväksynyt Ehdot, on jäljempänä “Sinä".

Henkilö, joka hyväksyy Ehdot edustamansa yhteisön puolesta vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sitova sopimus edustamansa yhteisön puolesta.

Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, sinun pitää hankkia myös huoltajasi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot.

Hopoti Software Oy, joka omistaa Palvelun Hopoti, on näissä Ehdoissa "me" tai "Hopoti".

Nämä Ehdot sisältävät myös osiot “Rekisteriseloste”, “Tietosuojakäytäntö” ja “Evästeet”.

2 Palvelu ja sen kautta varatut tai ostetut palvelut

Palvelun kautta voi varata tai ostaa kolmansien osapuolten ("Myyjät") palveluita.

Hopoti ei ole palveluiden myyjä tai markkinoija, vaan Myyjät vastaavat niiden markkinoinnista, myynnistä, mahdollisista takuista ja virheistä ja oikeiden tietojen antamisesta.

Hopoti ei ole vastuussa Myyjien sivuista, varausehdoista (“Tallin säännöt”) tai siitä, että Myyjät noudattavat teidän välillänne olevaa sopimusta palvelusta tai sen varauksesta. Sinun pitää esittää kaikki Palvelun kautta varaamiasi palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut suoraan Myyjälle. Nämä Ehdot ovat pätevyysjärjestyksessä edellä Myyjien varausehtoja tai muita Myyjien ehtoja, ja Hopoti ei ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin.

Hopoti on henkilötietojesi rekisterinpitäjä, joka vastaa käsittelynsä lainmukaisuudesta. Myyjä toimii Tietojenkäsittelijänä, joka saa käyttöönsä henkilötiedot vain Myyjän kanssa asioineilta (maksut) tai suostumuksen antaneilta (suosikkitallit). Tietojenkäsittelijät sitoutuvat noudattamaan vastaavia ehtoja ja Tietosuojakäytäntöjä kuin Hopoti sekä tekevät myös erillisen Tietojenkäsittelysopimuksen (“Tietojenkäsittelysopimus Talleille”) Hopotin kanssa.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten mainoksia tai muita linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut Palvelusta ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun omalla riskilläsi. Hopoti ei ole vastuussa tällaisista mainoksista tai kolmansien osapuolten sivuista ja palveluista.

Sekä Myyjä että Hopoti voi lähettää sinulle markkinointiviestejä liittyen Palveluun, Myyjän tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin tai vastaaviin palveluihin. Voit kieltäytyä tarjouksista ja tiedotteista Hopotin viestien yhteydessä olevista linkeistä, Myyjän viesteissä ilmoittamalla siitä Myyjälle tai muuten ilmoittamalla asiasta Hopotille tai Myyjälle.

Hopotilla on oikeus muuttaa Palvelua haluamallaan tavalla koska tahansa sekä tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen.

Sinun tulee hankkia kustannuksellasi Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) ja niiden tietoturvan ja päivitykset Hopotin kulloinkin antamien yhteensopivuusedellytysten mukaisesti. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

3 Käyttöoikeus

Edellyttäen, että noudatat näitä Ehtoja, Sinulla on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää Palvelun suunniteltuja käyttöominaisuuksia varataksesi tai ostaaksesi Myyjien palveluita ja tuotteita Hopotin kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Saat käyttää Dokumentaatiota (kuten määritelty alla kohdassa 3) omassa käytössäsi käyttääksesi Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.

Sinä saat käyttää Palvelua päätelaitteen tai päätelaitteiden (kuten tietokone tai älypuhelin) ("Laite") kautta.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot:

a) Sinä et saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Hopotin ohjeiden mukaan;

b) Sinä et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä selvittämään tai selvityttämään Palvelun taustalla olevia ideoita tai ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia;

c) Palvelua ei saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa, siirtää, antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta siihen tai myydä sitä kolmannelle osapuolelle;

e) Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa. Palvelussa olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa;

f) Hopotin toimittamaa tai Palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia ("Dokumentaatio") ei saa kopioida tai muuttaa. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi;

g) et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin; tai

h) et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä.

4 Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen voi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ("Tunnistautumisvälineet"). Hopotilla on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä esimerkiksi, jos se on välttämätöntä tietoturvasyistä. Hopoti ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä voi siitä syystä kertoa salasanaasi Sinulle. Tunnistautumisvälineet säilyvät Hopotin omistuksessa.

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi niiden oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

5 Palvelun käyttö

Hopoti toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on eikä anna takuuta, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista, jollei pakottava laki toisin määrää.

Mikäli Hopoti korjaa virheen se voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla Sinulle ohjeet sen kiertämiseksi. Palvelun virhe ei ole virhe, joka johtuu a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä; tai b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä.

Sinä olet vastuussa kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä tiedon siirtoon liittyvistä kustannuksista. Lisäksi vastaat kaikesta palveluun lisäämästäsi materiaalista, kuten tiedoista, julkaisuista, kommenteista ja kuvista. Sinulla tulee olla oikeudet lisäämääsi materiaaliin.

6 Oikeudet Sinun tietojasi koskien

Sinä annat Hopotille oikeuden tarkastaa Laitteeltasi tiedon siitä, että Sinulla on oikeus käyttää Palvelua. Hopoti ei tutki Laitteeltasi muita tietoja, kuin mitä Ehdot oikeuttavat.

Palvelua käytettäessä Sinun Laitteeseesi tallentuu evästeitä tunnistamistietoina. Palvelun evästeet sisältävät istunnon tunnisteavaimen. Evästeiden tarkoituksena on Sinun tunnistamisesi Palvelua käyttäessä.

Tietoa, joka syntyy Palveluun käyttäessäsi Palvelua, kutsutaan "Lokitiedoksi".

Sinä hyväksyt, että Palvelu sisältää toiminnallisuuksia, jotka analysoivat ja lähettävät Lokitietoja Hopotille ja tallentavat Lokitietoja. Tällaisia Lokitietoja ovat a) Sinun Palvelussa antamasi tai Myyjän puolestasi syöttämät henkilötiedot ja Palvelussa syntyvät Sinua koskevat paikkatiedot ja henkilötiedot; b) Sinun Palvelun käyttösi perusteella syntyvä kaikki tieto koskien esim. varauskäyttäytymistäsi ja tieto koskien käyttäytymistäsi ennen varausta (sisältäen esim. palvelujen ja aikojen selaamisen ja etsimisen).

Myyjällä on näkyvyys Sinun Palvelussa antamiisi tai Myyjän puolestasi syöttämiin henkilötietoihisi ja Myyjä vastaa niiden käytöstä omalta osaltaan.

Annat Myyjälle luvan tulostaa, esittää tai muuten ilmaista nimesi, profiilikuvasi ja sinulle mahdollisesti tapahtumaan jaetut resurssit (kuten hevosen) julkisesti, jotta Myyjä voi ilman kohtuutonta vaivaa esimerkiksi tulostaa tai näyttää tapahtumien osallistujaluettelon  julkisessa tilassa, kuten tallin seinällä tai kotisivuilla julkisesti.

Palvelun ominaisuuksiin kuuluu sosiaalisia toimintoja, kuten julkaisut, kommentit, ystävät, ryhmät, saavutukset ja muut sosiaaliset toiminnot. Ymmärrät ja hyväksyt, että käyttääksesi Palvelun kaikkia toiminnallisuuksia osa tiedoistasi voi olla julkisesti tai muuten saatavilla. Oletuksena ainoastaan nimesi, profiili- ja kansikuvasi sekä Hopoti-profiilisi osoite ovat saatavilla Palvelussa, muiden tietojen näkyvyydestä voit päättää Palvelun yksityisyysasetuksissa.

Sinä annat Hopotille ja sen alihankkijoille oikeuden saada pääsy, tallentaa, analysoida ja muokata Lokitietojasi sekä kohdentaa Palvelussa näkemiäsi mainoksia ja markkinointia.

Lokitietosi voivat olla myös ETA-alueen ulkopuolella voimassa olevien lakien, ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti tai jos itse olet ETA-alueen ulkopuolella.

Hopotilla on oikeus myös hyödyntää Lokitietojasi Palvelun, muiden tuotteidensa ja muiden palveluidensa tekniseksi ja kaupalliseksi kehittämiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi.

Lisäksi Hopotilla on oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa Palveluun lisättyjä tietoja mm. asiakaspalvelun toteuttamiseksi tai väärinkäytösten estämiseksi. Tarvittaessa Hopotin harkinnan mukaan Myyjää tai Sinua voidaan informoida tai konsultoida toimenpiteisiin liittyen.

Jos peruutat jonkin suostumuksesi taikka jos Sinä et anna Hopotille Palvelun tarvitsemia tietoja, Hopotin ei ole välttämättä mahdollista tarjota Sinulle Palvelua osin tai kokonaisuudessaan.

Palvelua käyttäessäsi Sinä tiedostat ja hyväksyt, että tiedot, jotka on lähetty Internetin tai muun tietoverkon välityksellä, eivät ole varmuudella turvassa. Hopoti ei ota vastuuta mistään vahingosta tai menetyksestä koskien Lokitietojasi tai muita tietoja, jotka Sinä lähetät Hopotille tai Myyjälle Internetin tai muun tietoverkon välityksellä, poislukien lainsäädännön määrittelemät vastuut ja velvollisuudet.

7 Palvelun tietosisältösi ja käyttö

7.1


Yleistä

Vastaat Palveluun lisäämästäsi sisällöstä tai sen kautta kolmansille osapuolille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien osapuoleten oikeuksia rikkovia tietoja tai muuta sisältöä.

Hopotilla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Palveluun siltä osin, kun Hopoti epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

7.2


Hopotin Käyttöoikeus

Hopotilla on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen.

Hopotilla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Hopotin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä asiakkaan tai käyttäjän identiteettiä.

Hopotin käyttöoikeudet jatkuvat Ehtojen päätyttyäkin.

8 Omistus- ja Immateriaalioikeudet; Luottamuksellisuus

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Hopotin tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Palvelua koskien kuten Palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Palvelun perustana olevat ideat ovat aina Hopotin salaista tietoa etkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille taikka käyttää niitä muutoin kuin Palvelun Ehtojen mukaisesti, ilman Hopotin kirjallista lupaa.

9 Teknisluontoisten tietojen käsittely

9.1


Yleistä

Tunnistamistiedolla tarkoitetaan Palvelun käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota Palvelussa ja Palvelun käyttämissä viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa sekä lain nimenomaisesti sallimissa tilanteissa.

a) Tunnistamistietoja käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

b) Tunnistamistietoja käsitellään teknistä kehittämistä varten. Tässä tarkoituksessa käsitellään edellä seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, geolokaatio, selaimen suosima näyttökieli, sivulle ohjaava verkko-osoite, mahdolliset hakusanat, istunnossa vieraillut Hopoti-sivut, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta istunnosta.

c) Palvelun osana olevien tietoliikenneliittymien, päätelaitteiden, viestintäverkon ja siihen liitettyjen palveluiden tunnistamistietoja käsitellään automatisoidusti tilastollista analyysiä varten, koska analyysiä ei voida muuten tuottaa ilman kohtuutonta vaivaa. Tästä analyysitiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

d) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Tässä tarkoituksessa määrätään käytöstä erityisesti seuraavaa: Palvelusta voidaan hakea tarpeen mukaan Palvelun tuottamaa tietoa. Esimerkiksi IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa.

e) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön selvittämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään automaattisen hakutoiminnon avulla, joka voi perustua viestien kokoon, yhteenlaskettuun kokoon, tyyppiin, määrään, yhteystapaan tai kohdeosoitteisiin. Tunnistamistietoja käsitellään myös manuaalisesti tilanteessa, jossa on perusteltu syy epäillä, että Palvelun osana olevaa viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään näiden Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti ja jos: 1) automaattisen hakutoiminnon avulla on havaittu viestinnässä tietoturvapoikkeama; tai 2) maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käytön kustannukset ovat nousseet epätavallisen korkeiksi; tai 3) viestintäverkossa havaitaan sinne oikeudetta asennettu laite, ohjelma tai palvelu; taikka 4) yksittäistapauksessa muusta 1–3 kohtaan rinnastuvasta, yleisesti havaittavissa olevasta seikasta voidaan päätellä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti.

f) Tunnistamistietoja käsitellään maksujen määrittämistä ja laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, sisäistä laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, viestintäverkon välityksellä tarjottavien mahdollisten kuvatallenteiden, äänitallenteiden ja muiden maksullisten palveluiden laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja ja muita laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta istunnosta.

g) Tunnistamistietoja käsitellään, jos se on tarpeen viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi.

h) Tunnistamistietoja voidaan kerätä, käsitellä ja analysoida Hopotin valitsemissa ulkopuolisissa palveluissa, joiden yksityisyydensuoja on vähintään näiden ehtojen mukainen.

9.2


Tunnistamistietoja käsittelevät henkilöt

Tunnistamistietojen tarkemmin yksilöity käsittely on määrätty nimenomaisesti tehtäviksi tietyille Hopotin työntekijöille. 

10 Voimassaolo

Voit lopettaa Palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Hopotille sähköpostitse. Hopoti voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun koska tahansa ilmoittamalla siitä viimeistään kolmenkymmentä (30) päivää ennen päättymistä.

Hopoti voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun välittömästi, mikäli Sinä rikot Ehtoja olennaisesti.

Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat omistus- ja immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua. Myös muut ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan, jäävät voimaan.

11 Muutokset Ehtoihin

Me voimme muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttäminen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Hopotille sähköpostitse.

12 Vastuu

Siinä määrin kuin pakottava laki sallii kyseisen rajoituksen, Hopoti ei ole vastuussa Sinulle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten Sinulle aiheutuneista kustannuksista, saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta.

13 Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin Ehtoihin soveltuu Suomen laki poislukien sen lainvalintasäännöt.

Kaikki Ehdoista aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Välimiesoikeus kokoontuu Turussa. Edellä mainitusta poiketen Hopotilla on oikeus hakea turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Ehtojen rikkomuksen missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa.

Mikäli Sinä olet kuluttaja, kaikki Ehdoista aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttajan Hopotia vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

14 Ylivoimainen este

Hopoti ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Hopotin kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Hopotin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Hopoti ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Hopoti on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

15 Yleistä

15.1


 Ilmoitukset

Palvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Hopoti voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelun käyttöliittymässä.

Vastaat, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Palvelussa niiden muuttuessa.

15.2


Koko sopimus

Nämä Ehdot kattavat kaikki sen aihetta koskevat ehdot, ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat kirjalliset ja suulliset tarjoukset, sopimukset, neuvottelut, markkinointimateriaalin ja muut tahdonilmaisut Hopotin ja Sinun välilläsi näiden Ehtojen aiheesta.

15.3


Sähköpostin käyttö

Hopoti saattaa lähettää Sinulle sähköpostia salaamattomana tekstimuodossa, koska Hopoti on tietoinen siitä, että useimmat henkilöt eivät voi helposti käsitellä salattua sähköpostia. Tällaisen viestinnän turvallisuutta heikentää se, että väärin reititettynä tai siepattuna suojaamaton sähköposti voidaan lukea helpommin kuin suojattu sähköposti.

15.4


Osittainen pätemättömyys

Jos jokin Ehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jäävät Ehdot muilta osin voimaan. Ehtoja tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

15.5


Oikeuksista luopuminen

Jos Hopoti ei käytä Ehtojen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että Hopoti olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan.

15.6


Oikeuksien siirtäminen ja alihankkijat

Sinä et voi siirtää käyttöoikeuttasi kolmannelle osapuolelle ilman Hopotin kirjallista etukäteistä suostumusta. Hopotilla on oikeus siirtää Palvelu ja sen tuottaminen ja nämä Ehdot ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Hopoti saa käyttää alihankkijoita. Hopoti vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

15.7


Tietosuojan yhteyspiste

Hopoti Software Oy
Sähköposti: support@hopoti.com

15.8


Valvova viranomainen

Hopotin toimintaa valvoo muun muassa Kuluttajavirasto:

Kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A, 7. krs.
PL 5
00531 Helsinki


Löysitkö etsimäsi vastauksen?